Crkvica Sv. Katarine

Crkva sv. Katarine nalazi se na najvišem vrhu Badije odakle se pruža prekrasan pogled na cijeli korčulanski akvatorij. Građena je istodobno s crkvom Gospe od Milosti . Jugoslavenska armija je pretvorila crkvu u promatračnicu. Na srušeni zvonik napravili su od betona mitraljesko gnijezdo i tako čuvali zatvorenike. U slučaju bijega preko mora straža bi reagirala oružjem. Sa sjeverne strane su konzolne stepenice kojima se uspinjalo na promatračnicu. Crkva sv. Katarine je potpuno devastirana, a od njezinih inventara pronađeno je samo zvono koje je uništeno i srušeno sa zvonika.