Jeleni lopatari

Otok Badija prepoznatljiv je po populaciji jelena lopatara koji su na Badiju naseljeni 1958. kada je uprava Brijunskih otoka donijela dva para jelena lopatara.

Tijekom godina jeleni lopatari su se udomaćili i naviknuli na prisutnost ljudi pa se često može vidjeti kako ih turisti, a posebno dijeca hrane iz ruku.