Molitveni program

Svakog se dana od svibnja do listopada u 7 sati slavi sveta misa u crkvi Gospe od Milosti u kapelici Svetoga križa. Prije svete mise moli se krunica s meditacijom i litanijama.

Isto tako svaki je dan u kapelici Sv. Josipa večernji program – meditativni ružarij i klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu.

Nedjeljom i blagdanima slave se svete mise u 8 i 10 sati.

U ovim molitvenim programima mogu svi sudjelovati.

Molitveni program za sudionike na seminarima je poseban.